E-urząd

Strona główna  –  E-urząd

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Jednym z obowiązków prawnych wynikającym z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów   realizujących   zadnia   publiczne   (Dz.U.   z   2020   r.,   poz.   346)    oraz   Rozporządzenia   Prezesa   Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania   formularzy,   wzorów   i   kopii   dokumentów   elektronicznych   (Dz.U.   z   2018   r.,   poz.   180 )   jest posiadanie i udostępnianie przez podmiot publiczny elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).
Jednym z obowiązków prawnych wynikającym z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadnia  publiczne (Dz.U. z 2020r., poz. 346) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 180 )  jest posiadanie i udostępnianie przez podmiot publiczny elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).

Adresy ESP

Wykaz adresów ESP wszystkich gmin i powiatów z terenu województwa dolnośląskiego, wraz z adresami urzędowej poczty elektronicznej, zamieszczone zostały pomocniczo:

Nazwa pliku.pdf

Wszystkie adresy dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) każdego urzędu.

Należy pamiętać, że kontakt z urzędem przez ESP wymaga posiadania profilu zaufanego.

Profil Zaufany (PZ)

To bezpłatne i bezpieczne  narzędzie umożliwiające identyfikację oraz możliwość załatwienia  sprawy urzędowej online . W obecnych warunkach najprostszym sposobem założenia profili zaufanego jest dokonanie tego przez internet   za   pośrednictwem   bakowości   elektronicznej,   czyli   ze   swojego   konta   bankowego.   Założenie   i potwierdzenie profilu zaufanego dokonuje się w pełni online  24h/7 dni w tygodniu. Warunkiem dokonania tych czynności jest posiadanie konta w następujących bankach: Alior Bank, T Mobile, PKO Bank Polski, Santander, Bank Pekao S.A., mBank, ING Bank Śląski, Milenium Bank, Inteligo czy na platformie Envelo Poczty Polskiej. Należy tez pamiętać, iż logować się można również  przez dowód z warstwą elektroniczną. ​ Informacje na temat sposób logowania do usług publicznych znajdziesz na stronie https://login.gov.pl

Instrukcja założenia Profilu Zaufanego

Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego bezpośrednio w systemie bankowości elektronicznej lub przez stronę www.gov.pl [zakładka profil zaufany]. Tam również instrukcja  postępowania
Po otrzymaniu kodu autoryzacyjnego z banku należy potwierdzić operację
Potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego przyjdzie na adres mailowy

Wniosek, podpisanie i przesłanie dokumentu

Posiadanie Profilu Zaufanego daje możliwość  korzystania z usług online  na wielu portalach urzędowych w tym na   platformie   ePUAP,   gdzie  dostępne są liczne wzory dokumentów m.in. pismo ogólne do podmiotu publicznego.  Możliwe jest również dołączanie dodatkowych  dokumentów po ich wcześniejszym podpisaniu.
Profil Zaufany umożliwia również podpisanie dokumentu elektronicznego (opcjonalnie również kwalifikowany podpis elektroniczny) przy wykorzystaniu podpisu zaufanego, który stanowi jedną   z funkcjonalności profilu.
Na końcu należy wysłać z konta Profil Zaufany pismo do Urzędu korzystając z wybranego adresu ESP organu.

Często zadawane pytania

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultricies dui ac mauris efficitur dignissim. Aenean laoreet aliquam dui et viverra. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ex ante.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit adipiscing?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultricies dui ac mauris efficitur dignissim. Aenean laoreet aliquam dui et viverra. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ex ante.
?Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultricies dui ac mauris efficitur dignissim. Aenean laoreet aliquam dui et viverra. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ex ante.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultricies dui ac mauris efficitur dignissim. Aenean laoreet aliquam dui et viverra. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ex ante.

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie? Skontakuj się z nami.