Masz pytanie

Strona główna  –  Masz pytanie

Formularz zapytania

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danychod osoby,której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2) Możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu administrowania serwisem internetowym pod adresem www.dolnoslaskipakiet.pl w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego na podstawie art. 6 ust 1 lit. e. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje, które będą świadczyć wsparcie finansowe i organizacyjne na rzecz przedsiębiorców, jeżeli przedsiębiorcy zdecydują się na skorzystanie z Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielania pomocy i konsultacji przedsiębiorcom zainteresowanym wsparciem w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego (czas trwania programu).
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości udzielenia wsparcia.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Konsultanci dostępni telefonicznie w godz. 10.00 – 15.00 (pn.-pt.)

Konsultanci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Magdalena Chmielińska-

Rozenek

tel. +48 783 443 839

Katarzyna Jastrzębska

tel. +48 785 012 320

Gabriela Beata Misztak

tel. +48 532 450 999

Łukasz Tur

tel. +48 502 534 128

Piotr Puczek

tel. +48 601 058 133

Więcej informacji o programie rządowym