Bezpośrednie wsparcie finansowe

Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Bezpośrednie wsparcie finansowe  –  Pożyczki obrotowe/płynnościowe/inwestycyjne/poręczenia

PREFERENCYJNE POŻYCZKI/PORĘCZENIA

Opis wsparcia

Pożyczka na pokrycie stałych miesięcznych wydatków

Dla kogo

MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego wpisany do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS, który odnotował spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną COVID19.
Szczegóły
Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków:
 • Maksymalna kwota pożyczki to 180 000, 00 zł
 • Wypłaty w transzach
 • Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 m-cy (karencja/wakacje)
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące
 • Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału
 • Możliwość do 6 miesięcy „ wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
 • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • Obligatoryjne zabezpieczenie to weksel własny in blanco
Gdzie uzyskać wsparcie?

Aplikuj o środki

Pośrednicy Finansowi, u których będzie można składać wnioski o Pożyczkę Płynnościową:

 

 • – Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
 • – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
 • – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym