Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Bezpośrednie wsparcie finansowe  –  PREFERENCYJNE POŻYCZKI / PORĘCZENIA  – PAKIET POŻYCZEK REGIONALNYCH: OBROTOWA / DUŻA INWESTYCYJNA / HIPOTECZNA
PAKIET POŻYCZEK REGIONALNYCH: OBROTOWA / DUŻA INWESTYCYJNA / HIPOTECZNA

Opis wsparcia

Pożyczka obrotowa: na wydatki bieżące/środki obrotowe

Pożyczka inwestycyjna: na wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Pożyczka hipoteczna: zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego

Działania finansowane ze środków z reużycia, tzw. „post-Jeremie” (RPO WD 2007-2013, Inicjatywa JEREMIE)

Dla kogo

Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego

Szczegóły

Regionalna Pożyczka Obrotowa:

 • Kwota pożyczki do: 300 000 zł 
 • Okres spłaty do 36 miesięcy + do 6 miesięcy (karencja/wakacje)
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące 
 • Możliwość do 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Możliwość do 3-miesięcznych „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
 • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – od 0%
 • Oprocentowania na warunkach rynkowych – od 1,61 %
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna:

 • Kwota pożyczki: od 1 000 000 zł do 2 000 000,00 zł 
 • Okres spłaty do 7 lat
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące 
 • Możliwość do 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Oprocentowania na warunkach rynkowych – od 1,61 %
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Regionalna Pożyczka Hipoteczna:

 • Kwota pożyczki do: 1 000 000 zł 
 • Okres spłaty do 10 lat
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące 
 • Możliwość do 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Oprocentowania na warunkach rynkowych – od 1,61 %
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco i hipoteka (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego
Gdzie uzyskać wsparcie?

Pośrednicy Finansowi, u których można składać wnioski o Pożyczki: 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym