Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Bezpośrednie wsparcie finansowe  –  PREFERENCYJNE POŻYCZKI / PORĘCZENIA  –  POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA do 180 000 zł na wydatki stałe (dedykowana COVID-19)

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA do 180 000 złotych na wydatki stałe (dedykowana COVID-19)

Opis wsparcia

Pożyczka na pokrycie stałych miesięcznych wydatków

Dla kogo

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek.

 

Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

Szczegóły

Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków:

 • Kwota pożyczki do: 180 000 zł *istnieje możliwość udzielenia pożyczki do kwoty 3 000 000,00 zł dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branżach: turystycznej, gastronomicznej i sportowej. Więcej szczegółów wkrótce.
 • Wypłaty w transzach 
 • Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące 
 • Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału 
 • Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych 
 • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: już od 0%
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego
Linki

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym