Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Bezpośrednie wsparcie finansowe  –  PREFERENCYJNE POŻYCZKI / PORĘCZENIA  – POŻYCZKA ROZWOJOWA II (inwestycyjna, obrotowa COVID-19)
POŻYCZKA ROZWOJOWA II (inwestycyjna, obrotowa COVID-19)

Opis wsparcia

Pożyczka inwestycyjna (dostępna)

 • mikropożyczka dla mikro- i małych przedsiębiorstw
 • pożyczka dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Pożyczka obrotowa – dedykowana COVID-19

na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 (sfinansowanie kosztów bieżących) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Działanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020

Dla kogo

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego
Szczegóły

Mikropożyczka inwestycyjna (warunki do 31.12.2020 r.):

 • Kwota pożyczki: do 100 000 zł  
 • Możliwość sfinansowania kapitału obrotowego do wysokości 50%
 • Okres spłaty do 84 miesięcy (7 lat)
 • Możliwość do 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Możliwość 4–miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowo – odsetkowych
 • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (mikroprzedsiębiorstwa) – od 0,92% (konkretną wartość ustala dany Pośrednik Finansowy)
 • Oprocentowania na warunkach rynkowych – aktualnie od 1,61 %
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Pożyczka inwestycyjna (warunki do 31.12.2020 r.):

 • Kwota pożyczki: od 100 000 zł do 1 000 000 zł  
 • Możliwość sfinansowania kapitału obrotowego do wysokości pomiędzy 25% – 50%
 • Okres spłaty do 84 miesięcy (7 lat)
 • Możliwość do 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Możliwość 4–miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowo – odsetkowych
 • Oprocentowania na warunkach rynkowych – od 1,61 %
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Pożyczka Obrotowa (dedykowana COVID-19) udzielana do 31.12.2020 r.:

 • Kwota pożyczki: do 100 000 zł (w późniejszym terminie planowana kwota: do 250 000 zł)  
 • Okres spłaty do 84 miesięcy (7 lat)
 • Możliwość do 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Możliwość 4–miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowo – odsetkowych
 • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: od 0% (konkretną wartość ustala dany Pośrednik Finansowy)
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym