Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Bezpośrednie wsparcie finansowe  –  PREFERENCYJNE POŻYCZKI / PORĘCZENIA  –  REGIONALNE REPORĘCZENIE: aktualni/nowi korzystający z PORĘCZEŃ

REGIONALNE REPORĘCZENIE: aktualni/nowi korzystający z PORĘCZEŃ

Opis wsparcia

Regionalne Reporęczenie

Dla kogo

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego
Szczegóły

Regionalne Reporęczenie przeznaczone może być na:

a) poręczenie kredytu/pożyczki obrotowej;

b) poręczenia wadialne;

c) poręczenia leasingu operacyjnego;

d) poręczenie transakcji faktoringowych.

Pozostałe warunki: 

  • Maksymalna kwota poręczeń to 1 500 000,00 zł, 
  • Czas trwania poręczenia to 60 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu poręczenia do 6 miesięcy, w pierwszym etapie do 3 miesięcy z możliwością wydłużenia o kolejne 3 miesiące, 
  • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych
Gdzie uzyskać wsparcie?

Pośrednikiem Finansowym, u którego można uzyskać szczegółowe informacje o Regionalnym Reporęczeniu, jest: 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp z o. o.

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym