Koordynacja działań pomocowych

Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Koordynacja działań pomocowych

IV DZIAŁANIE

Koordynacja działań pomocowych (obejmuje każdy ETAP)

\
OBSŁUGA INFORMACYJNO – DORADCZA DOTYCZĄCA PAKIETU
\
MONITORING I ANALIZA POTRZEB BRANŻ SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH LUB/I ISTOTNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU
\
AKCJA INFORMACYJNA O DZIAŁANIACH POMOCOWYCH
\
PRZEGLĄD PRZEPISÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU
\
DĄŻENIE DO UPRASZCZANIA PROCEDUR I DZIAŁAŃ POMOCOWYCH
\
KOORDYNACJA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH – KOMPLEMENTARNOŚĆ

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym