Ppośrednie wsparcie finansowe

Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Pośrednie wsparcie finansowe

ZAWIESZENIE („wakacje”) SPŁAT POŻYCZEK / PROLONGATY PORĘCZEŃ

Opis wsparcia

Zawieszenie spłat pożyczek oraz prolongaty poręczeń

Dla kogo

Wsparcie dedykowane jest dla przedsiębiorców posiadających któryś z poniższych produktów:
E

Pożyczka Globalna – Jeremie

E

Poręczenie Portfelowe – Jeremie

E

Reporęczenie – Jeremie

E

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

E

Regionalna Pożyczka Obrotowa

E

Regionalne Reporęczenie

Szczegóły

W ramach poszczególnych produktów możliwe jest następujące wsparcie: 

  • Pożyczka Globalna – Jeremie – możliwość skorzystania z zawieszenia „tzw. wakacji” spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych maksymalnie do 6 m-cy z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki (w pierwszym etapie do 3 m-cy z możliwością wydłużenia o kolejne 3 m-ce);
  • Poręczenie Portfelowe – Jeremie – możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Jednostkowych Poręczeń o 6 m-cy, w pierwszym etapie do 3 m-cy z możliwością wydłużenia o kolejne 3 m-ce. Warunkiem dokonania zmian będzie zmiana warunków kredytu przez Instytucję Finansującą polegająca na wydłużeniu okresu spłaty kredytu spowodowanym negatywnymi skutkami epidemii
  • Reporęczenie – Jeremie – możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Jednostkowych Poręczeń o 6 m-cy, w pierwszym etapie do 3 m-cy z możliwością wydłużenia o kolejne 3 m-ce. Warunkiem dokonania zmian będzie zmiana warunków kredytu przez Instytucję Finansującą polegająca na wydłużeniu okresu spłaty kredytu spowodowanym negatywnymi skutkami epidemii
  • Regionalna Pożyczka Hipoteczna – możliwość skorzystania z zawieszenia w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych do 3 m-cy z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty  ( tzw. wakacji) z możliwością przedłużenia wakacji o dalsze 3 m-ce, gdy sytuacja gospodarcza będzie za tym przemawiała.
  • Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna  – możliwość skorzystania z zawieszenia w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych do 3 m-cy z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty  ( tzw. wakacji) z możliwością przedłużenia wakacji o dalsze 3 m-ce, gdy sytuacja gospodarcza będzie za tym przemawiała.
  • Regionalna Pożyczka Obrotowa – możliwość skorzystania z zawieszenia w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych do 3 m-cy z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty  ( tzw. wakacji) z możliwością przedłużenia wakacji o dalsze 3 m-ce, gdy sytuacja gospodarcza będzie za tym przemawiała.

Regionalne Reporęczenie – możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Jednostkowego Poręczenia  o okres równy okresowi odroczenia ( zawieszenia) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych ( tzw. wakacji) lub okresowi odnowienia finansowania przyznanego przez instytucje finansowe, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością kolejnego wydłużenia o następny okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Gdzie uzyskać wsparcie?

Aplikuj o środki

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.
Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A

Poręczenie Portfelowe – Jeremie
Nest Bank S.A.
Inicjatywa Mikro Sp. z o.o.

Reporęczenie – Jeremie
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.

Regionalna Pożyczka Hipoteczna
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

Regionalna Pożyczka Obrotowa
Agencja Leasingu i Finansów
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalne Reporęczenie
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp z o.o.

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym