ZAWIESZENIE SPŁAT POŻYCZEK / PROLONGATY PORĘCZEŃ

Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Pośrednie wsparcie finansowe  –  ZAWIESZENIE SPŁAT POŻYCZEK / PROLONGATY PORĘCZEŃ  –  INSTRUMENTY DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU (Jeremie BGK, post-Jeremie DFR)
INSTRUMENTY DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU (Jeremie BGK, post-Jeremie DFR)

Opis wsparcia

Zawieszenie spłat pożyczek oraz prolongaty poręczeń

Dla kogo

Wsparcie dedykowane jest dla przedsiębiorców posiadających któryś z poniższych produktów:

 • Pożyczka Globalna – Jeremie 
 • Poręczenie Portfelowe – Jeremie 
 • Reporęczenie – Jeremie 
 • Regionalna Pożyczka Hipoteczna 
 • Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna 
 • Regionalna Pożyczka Obrotowa 
 • Regionalne Reporęczenie
Szczegóły

W ramach poszczególnych produktów możliwe jest następujące wsparcie: 

 • Pożyczka Globalna – Jeremie – możliwość skorzystania z zawieszenia „tzw. wakacji” spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych maksymalnie do 6 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki (w pierwszym etapie do 3 miesięcy z możliwością wydłużenia o kolejne 3 m-ce);
 • Poręczenie Portfelowe – Jeremie – możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Jednostkowych Poręczeń o 6 miesięcy, w pierwszym etapie do 3 miesięcy z możliwością wydłużenia o kolejne 3 miesiące. Warunkiem dokonania zmian będzie zmiana warunków kredytu przez Instytucję Finansującą polegająca na wydłużeniu okresu spłaty kredytu spowodowanym negatywnymi skutkami epidemii
 • Reporęczenie – Jeremie – możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Jednostkowych Poręczeń o 6 miesięcy, w pierwszym etapie do 3 miesięcy z możliwością wydłużenia o kolejne 3 miesiące. Warunkiem dokonania zmian będzie zmiana warunków kredytu przez Instytucję Finansującą polegająca na wydłużeniu okresu spłaty kredytu spowodowanym negatywnymi skutkami epidemii
 • Regionalna Pożyczka Hipoteczna – możliwość skorzystania z zawieszenia w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych do 3 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty (tzw. wakacji) z możliwością przedłużenia wakacji o dalsze 3 miesiące, gdy sytuacja gospodarcza będzie za tym przemawiała.
 • Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna – możliwość skorzystania z zawieszenia w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych do 3 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty (tzw.  wakacji) z możliwością przedłużenia wakacji o dalsze 3 miesiące, gdy sytuacja gospodarcza będzie za tym przemawiała.
 • Regionalna Pożyczka Obrotowa – możliwość skorzystania z zawieszenia w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych do 3 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty (tzw. wakacji) z możliwością przedłużenia wakacji o dalsze 3 miesiące, gdy sytuacja gospodarcza będzie za tym przemawiała.
 • Regionalne Reporęczenie – możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Jednostkowego Poręczenia o okres równy okresowi odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych (tzw. wakacji) lub okresowi odnowienia finansowania przyznanego przez instytucje finansowe, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością kolejnego wydłużenia o następny okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Gdzie uzyskać wsparcie?

Pośrednicy Finansowi, u których można wnioskować o powyższe wsparcie: 

Pożyczka Globalna – Jeremie

Poręczenie Portfelowe – Jeremie 

Reporęczenie – Jeremie

Regionalna Pożyczka Hipoteczna 

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna 

Regionalna Pożyczka Obrotowa 

Regionalne Reporęczenie

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym