ZAWIESZENIE SPŁAT POŻYCZEK / PROLONGATY PORĘCZEŃ

Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Pośrednie wsparcie finansowe  –  ZAWIESZENIE SPŁAT POŻYCZEK / PROLONGATY PORĘCZEŃ  –  INSTRUMENTY DOLNOŚLĄSKIEJ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (BGK 2014-2020)

INSTRUMENTY DOLNOŚLĄSKIEJ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (BGK 2014-2020)

Opis wsparcia

Zmiana warunków udzielonych pożyczek

Dla kogo

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego

Szczegóły

Zmiana warunków udzielonych pożyczek (do 31.12.2020 r.):

  • Zawieszenie spłat: 4–miesięczne „wakacje” kredytowe dla spłat rat kapitałowo-odsetkowych pożyczek z wydłużeniem okresu spłaty
  • Zawieszenie spłat: 6-miesięczna karencja dla spłat rat kapitałowych pożyczek z wydłużeniem okresu spłaty 
  • możliwość obniżenia oprocentowania

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym