Wsparcie doradcze

Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Wsparcie doradcze

WSPARCIE OSŁONOWE DLA PRACODAWCÓW ORAZ OSÓB SZUKAJĄCYCH PRACY

Opis wsparcia

Wsparcie szkoleniowo-doradcze z miękkich obszarów dotyczących funkcjonowania na rynku pracy, zarówno psychologiczne, z obszarów takich jak sposób zarządzania sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowego, itp.

Dla kogo

Wsparcie kierowane jest zarówno do pracodawców/przedsiębiorców (niezależnie od formy ich działalności), jak i pracowników oraz osób bez zatrudnienia.

Szczegóły

Do osób, które straciły pracę skierowane jest wsparcie doradcze świadczone przez Centra Kariery DWUP. Doradcy pomagają: 

 • znaleźć informacje o ścieżkach kształcenia i rynku pracy, udzielimy Ci pomocy w podjęciu decyzji w sprawie wyboru zawodu, szkoły, kierunku szkolenia,
 • określić cechy osobowości, preferencje i predyspozycje zawodowe za pomocą testów psychologicznych,
 • dokonać analizy rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych, pomagają dokonać bilansu umiejętności, zainteresowań oraz kwalifikacji zawodowych pod kątem doskonalenia zawodowego bądź ewentualnego przekwalifikowania,
 • dzielą się metodami i technikami skutecznego poszukiwania pracy,
 • osobom poszukującym pracy w tworzeniu profesjonalnych aplikacji oraz w przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami. Stworzenie dobrego życiorysu to nie tylko problem osób piszących CV po raz pierwszy, ale również tych, które pomimo długoletniej bytności na rynku pracy, nigdy takiego CV nie tworzyły.
 • pracownikom zagrożonym zwolnieniem z pracy w pokonaniu stresu związanego z utratą pracy. Osoby, które utraciły pracę często nie są przygotowane do poszukiwania zatrudnienia w warunkach gospodarki rynkowej. Kontakt z doradcą pozwala zaakceptować fakt pozostawania bez pracy, a następnie na nowo uwierzyć we własne siły i ułożyć indywidualny plan działania, by uzyskać zatrudnienie.

Pracodawcom oraz ich pracownikom Centra Kariery DWUP mogą zaoferować:

 • badanie kompetencji zawodowych pracowników – diagnoza mocnych i słabych stron,
 • określanie kierunków rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami stanowiska pracy,
 • identyfikację potencjału zawodowego pracowników,
 • rozwijanie umiejętności miękkich, m.in. interpersonalnych, z zakresu planowania i organizacji pracy, radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, itp.
 • szkolenia w zakresie obowiązków pracodawców i praw pracowniczych, form wsparcia dla pracowników, profilowania zwalnianych pracowników i identyfikację ich potrzeb.
Gdzie uzyskać wsparcie?

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

http://www.ciipkz.dwup.pl/

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym