Wsparcie doradcze

Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Wsparcie doradcze

WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

Opis wsparcia

Działania osłonowe dla pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne
Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020

Dla kogo

E

Przedsiębiorcy i ich pracownicy

Szczegóły

Projekt skierowany do przedsiębiorstw i ich pracowników przechodzących procesy restrukturyzacyjne, zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem ze strony pracodawcy. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w szczególności:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • pośrednictwo pracy;
  • szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
  • staże;
  • subsydiowanie zatrudnienia;
  • sfinansowanie kosztów dojazdu lub dodatek relokacyjny;
  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie bezzwrotnej, które może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej.
Gdzie uzyskać wsparcie?

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG sp. z o.o.)

https://dawg.pl/pl/page/614/REKRUTACJA

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym