Strona główna
Inwestycje
Tutaj jesteś
Inwestycje Dywidendy a podatek dochodowy

Dywidendy a podatek dochodowy. Jak uniknąć nieporozumień z urzędem skarbowym?

Data publikacji 15 kwietnia, 2024


Podatek od dywidend to ważny aspekt dla inwestorów inwestujących w spółki i pobierających procent od wygenerowanego przez nie zysku. Co trzeba wiedzieć na jego temat?

Dywidenda to metoda podziału zysku wypracowanego przez spółkę między wspólników bądź akcjonariuszy. Chociaż zwykle wypłacana jest w formie pieniężnej, ale może obejmować także przekazanie ruchomości bądź nieruchomości oraz potrącenie z wierzytelności. Niezależnie od sposobu rozliczenia dywidendy, spółka i akcjonariusze powinni pamiętać o konieczności odprowadzenia podatku. Ile powinien on wynosić? Czym różni się od podatku dochodowego? Na te pytania odpowiadamy w kolejnych akapitach.

Dywidendy – terminy wypłat i odprowadzenia podatku

Dywidendy najczęściej wypłacane są pod koniec roku kalendarzowego. Nie jest to jednak regułą. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że lata rozliczeniowe w większości spółek pokrywają się z latami kalendarzowymi. Przepisy wymagają natomiast, by dywidendy były wypłacane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (stanowi ono prawną podstawę do obliczeniu ich wysokości), a spółki mają na to sześć miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli rok rozliczeniowy rozpoczyna się wraz z kalendarzowym, dzień ten wypada 30 czerwca – dlatego wypłata dywidend następuje zazwyczaj pod koniec roku.

Poza terminem wypłaty dywidendy, znaczenie ma również termin rozliczenia z urzędem skarbowym. W przeciwieństwie do zwykłego podatku dochodowego (CIT), obowiązek ten spoczywa nie akcjonariuszu, a na spółce. Termin jego wykonania jest uzależniony od osobowości prawnej odbiorcy dywidendy. W przypadku osób prawnych wynosi on 7 dni od chwili, gdy dywidenda została przekazana akcjonariuszowi. Jeśli zaś jest nim osoba fizyczna, termin to 20 dni. Więcej informacji na temat zasad odprowadzania podatku od dywidend dostępnych jest na https://pragmago.pl/porada/jak-rozliczyc-podatek-od-dywidendy-i-kiedy-nastepuje-wyplata/.

Podatek od dywidendy – stawka i możliwe zwolnienia

Kolejną różnicą między podatkiem od dywidend, a podatkiem dochodowym jest jego ryczałtowy charakter. W odróżnieniu od podatków CIT i PIT, podatek od dywidendy jest stały i wynosi 19 proc. podstawy wyznaczanej na podstawie wysokości dywidendy. Oznacza to, że płatnik nie może skorzystać z wielu ulg przysługujących mu przy rozliczaniu podatku dochodowego.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość całkowitego zwolnienia z podatku od dywidend. Skorzystać z niej mogą spółki będące płatnikami CIT zarejestrowanymi w jednym z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszary Gospodarczego, o ile siedziba spółki wypłacającej dywidendę lub siedziba jej zarządu jest zlokalizowana w Polsce. Poza tym konieczne jest również spełnienie warunków dotyczących okresu posiadania udziałów w danej spółce (minimum dwa lata) oraz wysokości tych udziałów (przynajmniej 10 proc.). Co ważne, opcja ta jest dostępna jedynie dla spółek niezwolnionych z podatku od całości dochodów.

Słowem podsumowania, podatek od dywidend, chociaż stanowi formę podatku dochodowego, znacząco różni się od PIT i CIT. Jest odprowadzany przez spółkę wypłacającą dywidendę, a jego wysokość jest zryczałtowana – nie podlega więc ulgom. Poza jednym wyjątkiem, nie jest też możliwe zwolnienie z konieczności jego rozliczenia.

Materiał zewnętrzny

trendy w logistyce

Redakcja dolnoslaskipakiet.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?